เกี่ยวกับผู้เขียน

posted on 24 Apr 2010 15:12 by loveandsex

คือผมอยากเขียน blog นี้ขึ้นมาเพื่อมีจุดประสงค์แนะนำให้ความรู้สำหรับคนที่ใช้ชีวิตคู่ โดยเน้นประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง

sex เพราะสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่ง ทำให้เกิดความรัก และการจากลา หากแม้นเราเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ เราก็จะสามารถ

ควบคุมชีวิตรักของเราให้ได้อย่างใจต้องการ

 หมอเพศครับ