SEX กับโรคหัวใจ

posted on 19 May 2010 17:31 by loveandsex
SEX กับโรคหัวใจ เพศสัมพันธ์กับโรคหัวใจ

เพศสัมพันธ์เป็นความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ การมีข้อจำกัดในการมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากความเจ็บป่วยอาจก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของสุขภาพร่างกาย และจิตใจของทั้งผู้ป่วย และคู่สมรส และอาจมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตครอบครัว ส่วนตัว และสังคมส่วนรวม จากการศึกษาและการวิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคหัวใจมีปัญหาเพศสัมพันธ์ 30 - 40% โดยเกิดจาก

1. ผลกระทบโดยตรงจากโรคหัวใจเองที่พบบ่อย คือ เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก หายใจไม่ออกขณะออกแรงทำให้เกิดความกลัวไม่กล้ามีเพศสัมพันธ์
2. มีความรู้สึกผิด ๆ เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์
3. มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรค ทำให้ความรู้สึกเรื่องเพศลดลง

การมีเพศสัมพันธ์เป็นของ ต้องห้าม หรืออันตราย หรือไม่ ต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ

การมีเพศสัมพันธ์ของผู้ป่วยโรคหัวใจไม่ใช่สิ่งต้องห้าม ไม่ใช่อันตราย แต่เป็นสิ่งที่ควรระวังเท่านั้น ถ้าผู้ป่วยมีความรู้เรื่องโรคของตนเองรวมทั้งมีสภาพจิตใจที่ปกติประกอบกับความร่วมมือของคู่สมรสการเตรียมร่างกาย และจิตใจ

การฝึกการออกกำลังที่เหมาะสมภายหลังเกิดโรคหัวใจ (ตามคำแนะนำของแพทย์) นอกจากาจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้ว ยังสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้รวมทั้งลดอาการไม่สบายที่อาจเกิดขึ้นได้

วิธีที่จะขจัดความกลัว ก็ต้องปรึกษาหารือกับแพทย์ที่รักษา (ทั้งคู่สมรส และตัวผู้ป่วย) ถึงวิธีที่ปลอดภัยรวมทั้งการกินยาอย่างเคร่งครัด ยาบางอย่างอาจใช้เพื่อป้องกันอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ยาขยายหลอดเลือดท่านจะทราบได้อย่างไรว่าตนเองพร้อม หรือแข็งแรงพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้

1. จิตใจ มีความรู้สึกต้องการร่วมเพศ กับมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศ (ผู้ชาย) อย่างมาก โดยเฉพาะในตอนเช้า หรืออาจเคยมี "ฝันเปียก" ไม่มีความกลัวหรือความวิตกกังวล
2. ร่างกาย ท่านอาจค่อย ๆ ลอง "สำเร็จความใคร่" ด้วยตนเองไปก่อนเพื่อความความมั่นใจ และทดสอบความแข็งแรงท่านสามารถออกกำลังกายตามคำแนะนำของแพทย์โดยไม่มีอาการของโรคหัวใจ
ผลจากการวิจัยของแพทย์ในอเมริกา พบว่าการร่วมเพศจะทำให้หัวใจทำงานหนักเท่า ๆ กับ
1. เดินขึ้นขั้น 2 ของตึกหรือบ้านได้อย่างคล่องแคล่ว
2. เดินเร็ว ๆ รอบ ๆ บ้าน
3. การทำกิจวัตรประจำวันตามปกติ
4. ถ้าเป็นวิชาการขึ้นหน่อย คือกำหนดการออกแรงจนหัวใจเต้น 120 ครั้ง/นาที หรือความดันโลหิตสูง 180/100 ม.ม. ปรอท อยู่นาน 10 วินาที โดยไม่มีอาการทางหัวใจการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของผู้ป่วยโรคหัวใจ

1. ร่วมกับคู่สมรสของตนเอง และคู่สมรสร่วมมือด้วย
2. สถานที่ที่คุ้นเคย มิดชิด
3. เวลาที่เหมาะสม คือ เวลาเช้ามือหลังจากร่างกายได้หลับนอนพักผ่อนอย่างเต็มที่มาแล้ว ถ้าเป็นเวลาค่ำก็ควรเป็นหลังอาหารมื้อเย็น อย่างน้อย 2 ชั่วโมง และไม่ดื่มจานเมามาย
4. มีการปลุกร้าอารมณ์กันก่อนให้เต็มที่เพื่อเป็นการเตรียมหัวใจให้ค่อย ๆ ปรับตัว
5. ท่าของการร่วมเพศ ควรเป็นท่าสบาย ๆ ธรรมชาติไม่ให้ผู้ป่วยอึดอัดเจ็บปวดหรือออกแรงมาก คู่สมรสควรจาช่วยให้หรือออกแรงมากกว่า
6. ร่วมเพศทางช่องทางของคนปกติ
7. อย่าลืมกินยารักษาโรคหัวใจตามคำแนะนำของแพทย์ บางครั้งสำหรับบางคนแพทยาจะแนะนำยากินหรือยาอมใต้ลิ้นก่อนการร่วมเพศ แต่เนื่องจากความต้องการทางเพศอาจไม่แน่นอนว่า เมื่อใด อย่างน้อยท่านควรกินยาตามมื้อที่กำหนดไว้เสมอ ๆข้อหลีกเลี่ยงก่อนมีเพศสัมพันธ์

1. อาหารมื้อหนัก โดยเฉพาะงานเลี้ยงที่มีการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ถ้าต้องการควรรอหลังมื้ออาหารอย่างน้อย 2 ชั่งโมง
2. ออกแรงหรือออกกำลังกายจนเหนื่อยมาก่อน หรือมีความเครียดมากมาก่อน
3. การร่วมเพศบุคคลที่ไม่ใช้คู่สมรสอายุแตกต่างกันมาก ๆ
4. ท่าร่วมเพศผิดธรรมชาติ เช่นท่าทางทวารหนัก จะเพิ่มความเคียด ความตื่นเต้นแก่หัวใจมากเกินไป
5. ความรีบร้อนบรรยากาศไม่ดี สถานที่ไม่ดี อุณหภูมิร้อน หรือหนาวเกินไปอาการผิดปกติ ระหว่าง หรือหลังการร่วมเพศ

มีความจำเป็นที่ท่านควรสังเกตอาการของตนเองขณะหรือหลังการร่วมเพศ เพื่อที่จะช่วยเหลือตนเอง หรือแจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อรักษา และการป้องกันอาการผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดอันตราย อาการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้มักเกิดหลังการร่วมเพศใหม่ ๆ
1. หัวใจเต้นเร็ว หรือรู้สึกใจสั่นอยู่นานกว่า 10 นาที
2. หายใจหอบเร็ว หรือหายใจลำบาก อยู่นานกว่า 10 นาที
3. มีอาการเจ็บแน่นกลางอกเหมือนอย่างที่เคยเป็น แต่รุนแรงกว่า
4. นอนหงายไม่ได้ เพราะมีอาการต่าง ๆ ดังที่กล่าวข้างต้น
5. อ่อนเพลียมาก เวียนหัวจะเป็นลม เหงื่อออกมากตัวชื้นข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอาการผิดปกติ

1. นอนพักอยู่กับเตียง อย่าเพิ่งรีบลุกเดินหรือถ้าจำเป็นก็ค่อย ๆ เคลื่อนไหว ถ้าพอจะมีออกซิเจนอยู่กับบ้านก็ใช้ดมเลย
2. ใช้ยาอมใต้ลิ้น หรือยาพ่นใต้ลิ้น ถ้าอาการต่าง ๆ เหล่านั้นไม่ดีขึ้น อม หรือพ่นซ้ำอีกในทุก 5 - 10 นาที ถ้าซ้ำสองสามครั้งแล้วไม่ดีขึ้น ควรรีบไปโรงพยาบาลใกล้เคียง หรือ โรงพยาบาลที่เคยไปรับการรักษา
3. ในโอกาสพบแพทย์ที่รักษาโรค ควรขอคำแนะนำ

สรุป

การมีเพศสัมพันธ์ของผู้ป่วยโรคหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นชนิดใด ถ้าร่างกายยังแข็งแรงพอสมควร คู่สมรสร่วมมือดีและขอคำแนะนำจำแพทย์แล้ว โอกาสที่จะเกิดอันตรายน้อยมาก และโอกาสถึงตายเกือบไม่มี อย่างไรก็ตามผู้ป่วยไม่ควรมีเพศสัมพันธ์บ่อยเกินไป คนอายุ 40 ปีขึ้นไปควรมีเพศสัมพันธ์ประมาณสัปดาห์ละไม่เกิน 1 - 2 ครั้งo ขอย้ำอีกครั้งว่า ความปลอดภัยของท่านขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ การร่วมมือของบคู่สมรส และความไม่ประมาท

ที่มา : จากเอกสารเผยแพร่ รพ.พระมงกุฏ วันที่โพสต์ : 0000-00-00
reference http://www.healthcorners.com/2007/article/showArticle.php?category=sexknow&id=506

Comment

Comment:

Tweet