" ความรักเหมือนนิยาย " " ความรักเหมือนนิยาย "   
   

เจ้าชาย ทรงสง่า
ทั้งดวงตา และพระพัพกต์
รูปโฉม ที่ประจัก
สร้างความรัก มาปะปน

Comment

Comment:

Tweet